POLİTİKALARIMIZ

KALİTE YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

• Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uymak
• Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak
• Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile karşılıklı iş birliği ve güven içerisinde çalışmak
• İşimizde sahip olduğumuz yüksek bilgi birikimi ve tecrübemizle sektör çalışanlarının eğitimini sağlamak
• Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek
• Kaliteli hizmetlerimiz ile sektörümüzde tercih edilen kuruluş olmak

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

CRM ve çalışanları olarak iş sürekliliği ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’mizin ISO 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, daha iyiye doğru devamlılığının geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
• İş sürekliliğinin sağlanması ve olası zararların en aza indirilmesi,
• Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunması,
• Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,
• Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,
• Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi
yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, kaliteli hizmetlerimiz ile sektörümüzde bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle tercih edilen kuruluş olmak firmamızın bilgi güvenliği politikasıdır.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKAMIZ

CRM CRO;

• Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamında tüm yasalara bağlı kalmak ve uyumlu hareket etmek
• Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasını belirli aralıklarla gözden geçirmek, gerekiyorsa iyileştirmek ve bu alanda işe girişte ve her sene tekrarlanmak üzere Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele eğitimi vermek
• Rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket etmek
• Faaliyetlerimizi adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmek

İle sorumludur.


CRM CRO çalışanları;

• Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasına hâkim olmak ve politika gerekliliklerine uymak,
• Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yüksek etik, iş ahlakı ve kişisel dürüstlük standartlarına göre yerine getirmek,
• Üst yönetim tarafından belirlenen politikalara uyum sağlamak, yasal mevzuat ve şirketin görev tanımları ile belirlenen görevlerini, yetkileri dahilinde yürütmek ve uyumlu bir şekilde çalışmak, politikaya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda üst yönetime bildirmek

ile sorumludur.


CRM-CRO

Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu
Merkezi Ankara'da olan CRM, Ekim 2006'da bir Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu (SAK) olarak kurulmuştur. Klinik araştırma sektöründe 15 yıldan daha fazla tecrübesiyle kurucuları güvenilir ve sorumluluk sahibi bir SAK alternatifi sunmak üzere CRM'yi faaliyete geçirmişlerdir.

Contract Research Organization
Headquartered in Ankara, CRM was established in October 2006 as a Contract Research Organization (CRO). With more than 15 years of experience in the clinical research industry, its founders launched CRM to offer a reliable and responsible alternative to CRO.

İLETİŞİM / CONTACT

  • +90 312 479 23 61 (Pbx)
  • +90 312 479 23 64
  • info@crm-cro.com
  • Naci Çakır Mahallesi 759.Cadde
    11/11 06450 Dikmen Çankaya - Ankara / TURKEY